Zakat Fitrah sebagai Bentuk Kepedulian Sosial : donasi.id

 

1. Pendahuluan

Halo semuanya, dalam artikel ini kita akan membahas tentang zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial. Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat Muslim pada bulan Ramadan. Zakat fitrah merupakan simbol kepedulian sosial umat Muslim terhadap sesama yang membutuhkan. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang zakat fitrah dan betapa pentingnya dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

2. Apa itu Zakat Fitrah?

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang zakat fitrah, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu pada bulan Ramadan. Zakat ini berbeda dengan zakat mal yang dikeluarkan untuk harta kekayaan, karena zakat fitrah dikeluarkan untuk membersihkan diri dan jiwa seorang Muslim dari segala kekurangan dan dosa selama menjalankan ibadah puasa.

2.1 Tujuan Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam agama Islam:

 1. Membersihkan diri dan jiwa umat Muslim dari segala dosa dan kekurangan
 2. Membantu mereka yang kurang mampu agar dapat merayakan hari raya dengan layak
 3. Menjaga keharmonisan dan kepedulian sosial dalam masyarakat
 4. Menjalin rasa empati dan solidaritas antar sesama umat Muslim

2.2 Perhitungan Zakat Fitrah

Perhitungan zakat fitrah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut:

 • Per orang: zakat fitrah dikeluarkan untuk setiap individu yang menjalankan ibadah puasa. Besarannya biasanya berupa makanan pokok yang umum dikonsumsi dalam satu hari, seperti beras, gandum, atau kacang-kacangan.
 • Per keluarga: zakat fitrah juga dapat dikeluarkan secara keseluruhan untuk seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah.
 • Per orang yang ditanggung: zakat fitrah dapat pula dikeluarkan untuk orang yang ditanggung oleh seorang Muslim, seperti pembantu rumah tangga, anak yatim, atau orang miskin yang sedang ditemani.

3. Pentingnya Zakat Fitrah dalam Kepedulian Sosial

Zakat fitrah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepedulian sosial dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa zakat fitrah sangat penting:

 1. Menjaga solidaritas dan kebersamaan: dengan memberikan zakat fitrah, umat Muslim dapat merasakan kebersamaan dan solidaritas dengan sesama anggota masyarakat yang kurang mampu.
 2. Mengurangi kesenjangan sosial: zakat fitrah membantu mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang memiliki kelebihan dengan mereka yang kurang beruntung.
 3. Merayakan hari raya dengan gembira: zakat fitrah memastikan bahwa setiap Muslim, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi, dapat merayakan hari raya dengan layak dan gembira.
 4. Mengajarkan nilai-nilai kepedulian: zakat fitrah mengajarkan nilai-nilai kepedulian dan saling berbagi kepada generasi muda, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli dan sadar sosial.

4. Kesimpulan

Zakat fitrah merupakan bentuk kepedulian sosial umat Muslim yang sangat penting. Melalui zakat fitrah, kita dapat menjaga keharmonisan dan kepedulian sosial dalam masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memberikan zakat fitrah, kita juga dapat merayakan hari raya dengan penuh kegembiraan bersama dengan mereka yang kurang beruntung. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang zakat fitrah dan meningkatkan kesadaran kita untuk berkontribusi dalam kepedulian sosial. Terima kasih telah membaca!

Sumber :